Vad ska du slänga?

Du sökte på: Ammunition
Sorteras som: (läs mer nedan)

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Övrigt

Under kategorin Övrigt hamnar sådant som inte SÖRAB har tillstånd för eller möjlighet att ta emot på sina anläggningar. I bästa fall kan vi hänvisa dig vidare vart du bör vända dig med ditt avfall.

Exempel på sådant avfall SÖRAB ej kan/får ta emot:

Explosiva och brandfarliga varor, fordon, döda husdjur, vapen, ammunition etc.

Vad händer sen?

Fråga på mottagande anläggning.