Vad ska du slänga?

Du sökte på: Asbest
Sorteras som: Farligt avfall (läs mer nedan)

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Detta avfall kan vara t.ex. giftigt eller cancerframkallande. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

På återvinningscentralerna finns miljöstationer där de flesta slags farligt avfall tas emot. I vissa kommuner finns också miljöstationer vid exempelvis bensinstationer. Många kommuner erbjuder hämtning av farligt avfall direkt hos hushållen. Gå in på din kommuns webbplats för att se vad som gäller hos dig! Visst farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande.


OBS! Märk alltid ditt farliga avfall med innehåll om det inte redan står på behållaren - för allas säkerhet. Och lämnar du in saker som kan se ut som ammunition, granater etc - tala alltid med personalen så att de vet att det är ofarligt.
Läs mer här >>

Exempel på farligt avfall:

Aceton, Asbest, Avfettningsmedel, Batterier, Kemikalier, Kvicksilvertermometrar, Lack, Målarfärg, Lacknafta, Lågenergilampa, Lysrör, Nagellack, Parfymer etc.

OBS! Avfall innehållande asbest tas emot i små mängder (enstaka, max 3 kg) på alla SÖRABs ÅVC:er. Har du större mängder så lämnar du detta på Löt. Asbest ska alltid vara förpackad och lämnas väl tillsluten. På Löt ska en deklaration fyllas i hos kundmottagningen innan avlämnandet.


Vad händer sen?

Farligt avfall behandlas på olika sätt:
- Det som går att rena återvinns och används igen.
- Annat bränns i särskilt godkända förbränningsanläggningar.
- Det som inte kan tas omhand på dessa sätt slutförvaras under kontrollerade former på en deponi (tipp) som är särskilt godkänd för detta.

Speciellt för SÖRAB är att vi hanterar vattenbaserad färg som farligt avfall.
Mer information om farligt avfall och hur man behandlar det finner Du på www.sopor.nu. Inlämnade kyl- och frysskåp/boxar töms på ”freon” innan vidare hantering.