Vad ska du slänga?

Du sökte på: Asfaltpapp
Sorteras som: Byggavfall (läs mer nedan)
Lämnas till:
  • Återvinningscentral (Brännbart)

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Byggavfall

Namnet byggavfall kan vara lite missvisande på vissa produkter som ingår i denna avfallskategori. Bygg- och rivningsavfall kan man lämna på en återvinningscentral men inte få hämtat av kommunen ifall de erbjuder hämtning av grovavfall. Detsamma gäller för vissa andra produkter som t ex gräsklippare, motorer etc, som därför fick hamna i denna kategori.

Exempel på byggavfall:

Badkar, Cement, Dörrar, Element, Fasta inventarier, Golv, Gräsklippare, Heltäckningsmattor, Tegel, Tryckimpregnerat trä, Värmepumpar etc.

OBS! Avfall innehållande asbest tas emot i små mängder (enstaka föremål) på alla SÖRABs ÅVC:er. Har du större mängder så lämnar du detta på Löt.

Vad händer sen?

Obrännbara avfallstyper som t.ex. porslin och asbest m.m. kan inte återvinnas och deponeras därför på Löt. Vidare deponeras också vissa typer av avfall som innehåller blandade material som är svåra att separera. Sten, jord och betong används som byggmaterial allteftersom deponin växer.

Brännbart avfall som trä och plast krossas och flisas på Hagby och blir sedan till bränsle i värmeverken i Högdalen i Stockholm eller i Uppsala.

Wellpapp når så småningom pappersbruket i Obbola där pappersfibrerna löses upp och används till ett av skikten i ny wellpapp.

Metall skickas till Huddinge där det fragmenteras och som därefter kan smältas ner och bli till aktuell metall. Fasta elektriska installationer som t.ex. varmvattenberedare och elpannor m.m. skickas för demontering och återvinning.

Tryckimpregnerat trä flisas och förbränns i speciellt anpassade värmeverk.

Gips körs till Bålsta och återvinns.