Vad ska du slänga?

Du sökte på: Astmainhalator - med innehåll
Sorteras som: Läkemedel och Kanyler (läs mer nedan)
Lämnas till:
  • Apotek

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Läkemedel och Kanyler

Läkemedel kan skada levande organismer om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla läkemedel. Använd gärna apotekens genomskinliga påse när Du lämnar in överblivna läkemedel. Det underlättar den fortsatta hanteringen!

Cytostatika (cancermedicin) och Kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till en återvinningscentral eller kommunens insamling av farligt avfall.

För använda sprutor och kanyler kan du på de flesta apotek i SÖRAB-regionen hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket eller till kommunens insamling av farligt avfall.

Tänk på att läkemedel aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Vad händer sen?

De inlämnade läkemedlen sänds till förbränning i kommunala anläggningar i Göteborg, Malmö, Uppsala och Umeå. Förbränningsanläggningarnas verksamhet är reglerad i miljöbalken. Varje år skickar apoteken i landet ca 850 ton läkemedel ( inkl. förpackningar) till förbränning.

Kanyler som lämnas till apoteket hanteras på samma sätt som överblivet läkemedel.