Vad ska du slänga?

Du sökte på: Avokadokärna
Sorteras som: Matavfall (läs mer nedan)
Lämnas till:
  • Separat kärl för matavfall
  • Soppåsen
  • Egen kompost

Läs mer om hur avfall hanteras i din kommun:

Danderyd
Järfälla
Lidingö
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Täby
Upplands Väsby
Vallentuna

Matavfall

Matrester samlas i vissa kommuner in för sig. I SÖRAB-regionen är flera kommuner igång med detta. Inom en snar framtid kommer samtliga SÖRAB-kommuner samla in matavfall separat, i större eller mindre skala. Läs mer på din kommuns hemsida om vad som gäller där just du bor.

Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för matavfall. Innan du börjar kompostera matavfall ska du kontakta kommunen för mer information och tillstånd.

Exempel på matavfall:

Fruktskal, blast, kaffesump, te, matrester, hushållspapper

Vad händer sen?

Det insamlade matavfallet lastas om på Hagby Omlastningsstation innan vidare transport till Uppsala Vatten & Avfall AB där det rötas.

Rötning

Rötning är en mikrobiologisk nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Vid rötning bildas biogas, som till största delen består av metan och koldioxid. En del av biogasen används som drivmedel för bilar och stadsbussar. Av det som blir kvar efter produktionen framställs biogödsel till lantbruket.